Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 6258 резултата:
Статия в списание
Гагова, Н. авт, 2004. Свещената книга, икона, обред. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 28, с-ци117–125.
Дограмаджиева, Е. авт, 1981. Своеобразие этапов книжного староболгарского языка. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 5(1), с-ци55–61.
Карпенко, Л. авт, 1998. Священные знаки глаголического алфавита. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 22(3), с-ци67–78.
Куфнерова, З. авт, 1980. Сдружение на чешките преводачи. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 5(1), с-ци82–83.
Мишева, А. авт, 1978. Сегментация на речевия поток. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 3(6), с-ци12–20.
Ничев, А. авт, 1980. Седем етимологии. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 5(4), с-ци33–37.
Данчев, А. авт, 1982. Седемнадесетата международна конференция по контрастивна лингвистика в Полша. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 7(4), с-ци94–96.
Павлов, И. авт, 1980. Седемнайсети софийски летен семинар по българистика за чуждестранни българисти и слависти. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 5(2), с-ци82–83.
Йорданска, Е. авт, 1986. Седма научно-методическа конференция Съпоставително езикознание и чуждоезиково обучение във Велико Търново. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 11(3), с-ци116–118.
Димитрова-Тодорова, Л. авт, 1990. Седма общополска ономастична конференция в Лодз. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 15(2), с-ци112–114.
Илиева-Балтова, П. авт, 1985. Седми световен конгрес по приложна лингвистика. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 10(5), с-ци123–126.
Чолева­-Димитрова, А. авт, 2000. Селищните имена в Радомирско. Българска реч, 6(1–2), с-ци51–55.
Алмалех, М. авт, 1999. Семантика и синтаксис на словосъчетание от две съществителни в иврит и български „родителна относба“. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 24(4), с-ци5–30.
Коссек, Н. авт, 1982. Семантика и синтаксис отрицания в евангелии Кохно. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 6(4), с-ци51–57.
Попов, К. авт, 1997. Семантика и фоника на думата кураж. Българска реч, 3(3–4), с-ци33–34.
Маляр, Т.Н. & Селивёрстова, О.Н. авт-ри, 1992. Семантика некоторых пространственных предлогов в русском и английском языках. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 17(3), с-ци118–123.
Грозданова, Л. авт, 1980. Семантичен анализ на кванторните думи only и само. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 5(3), с-ци26–32.
Войчеховска, Ю. авт, 2013. Семантичен анализ на понятието майка. Българска реч, 19(2), с-ци67–70.

Страници

Subscribe to Синдикирай