Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 6258 резултата:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
С
Ангелов, Б. авт, 1958. Сказание за дванадесетте съня на цар Шахаиши. В Из старата българска, руска и сръбска литература. София: БАН, с-ци 145–151.
Милтенова, А. авт, 1984. Сказание за Сивила. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 8(4), с-ци44–72.
Стойчева, Р. авт, 1990. Сказуемно определение към допълнението в немския и българския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 15(6), с-ци14–21.
Бъчваров, Я. авт, 1990. Славистична съпоставителна конференция в Оломоуц. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 15(1), с115.
Капинчева, Т. авт, 1994. Славистични четения в София в памет на професор Иван Леков. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 19(6), с-ци103–105.
Велчева, Б. авт, 2010. Славният и нарочит Срѣдець. Българска реч, 16(1-2), с-ци59 – 62.
Тот, И. авт, 1984. Славяно-български заемки в унгарския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 9(5), с-ци28–36.
Срезневский, И.И. авт, 1885. Славяно-русская палеография ХI-ХV вв. Лекции 1865-1880 гг., Санкт-Петербург: Типография В.С.Балашева.
Атанасова, Д. авт, 2005. Славянската книжовност като продукт на диалога между културите. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 29(2), с-ци106–112.
Кульбакин, С. авт, 2008. Славянская палеография, Београд: Институт за српски jезик САНУ.
Димитров, Р.Алвар авт, 1989. Славянски културни дни в Мадридския университет „Комплутенсе“. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 14(1), с121.
Славова, Т. авт, 1993. Славянски митологически компилации. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 17(3), с-ци63–76.
Шëберг, А. авт, 1981. Славянские пергаменные отрывки в Швеции. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 5(4), с-ци86–94.
Шëберг, А. авт, 1981. Славянские пергаменные отрывки в Швеции. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 5(4), с-ци86–94.
Христова, И. авт, 2001. Славянските преводи на монашеските поучения на авва Доротей. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 25(2), с-ци36–53.

Страници

Subscribe to Синдикирай