Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 6258 резултата:
Статия в списание
Симеонов, Б. авт, 1981. Самсисът. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 6(3–5), с-ци75–79.
Янакиев, М. авт, 1997. Самуил Борисович Бернщейн (1911–1997). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 22(4), с-ци144–146.
Андреева, Р. авт, 1989. Сандхиална елизия в английския език и перцепцията на миналото време от българи. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 14(6), с-ци12–17.
Василева, М. авт, 1990. Сборник в чест на 1000-годишнината от покръстването на Русия. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 14, с-ци116–120.
Роде, М. авт, 1979. Сборник в честь Райко Нахтигаля. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 3, с-ци94–95.
Райков, Б. авт, 1991. Сборникът на Владислав Граматик от 1456 г. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 15(4), с-ци39–49.
Теодоров-Балан, А. авт, 1919. Св. Иван Рилски и неговият манастир на Й. Иванов. Известия на българското археологическо дружество, (6), с-ци174–176.
Чешмеджиев, Д. авт, 2007. Св. Лаврентий и Сан Лоренцо. Кирило-Методиевски студии, 17, с-ци832-839.
Гюзелев, В. авт, 2012. Сведения за българите в Житието на свети Фантино Млади от Х в. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 36(2), с-ци31–38.
Шнитер, М. авт, 1995. Свети Арнулф и крал Арнулф. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 19(1), с-ци15–21.
Шнитер, М. авт, 1995. Свети Арнулф и крал Арнулф. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 19(1), с-ци15–21.
Китанова, М. авт, 2008. Светлана Михайловна Толстая на 70 години. Българска реч, 14(2-3), с-ци83 – 85.
Диккенс, Ч. авт,0 Светлое Христово воскресение. Повесть для детей (Заимствовано из Диккенса). Журнал для чтения воспитанникам военно-учебных заведений, 56(№ 223, ), с-ци213–275.
Христов, П. авт, 1989. Светогледът, отразен в българските и във френските фразеологизми с екзистенциално значение. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 14(5), с-ци129–132.
, авт, 1991. Светомир Иванчев (10.11.1920–5.11.1991). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 16(1), с5.

Страници

Subscribe to Синдикирай