Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 6258 резултата:
Статия в списание
Стефова, Л. авт, 1999. Речник на Солунската легенда по пет преписа. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 23(2), с-ци53–77.
Костова, К. авт, 1985. Ритмични структури в Кирило-Методиевите преводи. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 9(4), с-ци79–90.
Тишева, Й. авт, 1996. Рогер Гилин (Упсала, Швеция). Българска реч, 2(4), с-ци36–38.
Ликова, Ю. авт, 1983. Родно място. Жената днес, (1), с2.
Мошев, А. авт, 2008. Родовото име Дуло – произход и значение (Една хипотеза). Palaeobulgarica / Старобългаристика, 32(1), с–35.
Цончев, Д. авт, 1948. Родопски крепости южно от Перущица. Известия на Българското историческо дружество, 22-24, с-ци249–260.
Миланов, М. авт, 1997. Роже Бернар – In memoriam. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 21, с-ци3–8.
Алкивиадис, Н. авт, 1987. Роженският манастир през периода ХVІ – началото на ХХ в. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 11(2), с-ци85–107.
Манчев, А. авт, 2003. Роля и място на илюстрациите в учебника. Българска реч, 9(1), с-ци12–14.
Доклади от Единадесета конференция по социолингвистика „Езикът във времето и пространството“, посветена на 100-годишнината от рождението на професор Стойко Стойков, София, 26 – 27.10.2012 г.
Вилюман, В.В. & Соболева, П.А. авт-ри, 1979. Ролята на дълбоката и повърхностната структура при контрастивните изследвания. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 4(5), с-ци3–12.
Дограмаджиева, Е. авт, 1993. Ролята на л. 165 в състава на Савина книга. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 17(4), с-ци16–21.
Бъчваров, Я. авт, 1991. Роман Мразек (1921–1989). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 16(1), с-ци124–125.
Янакиев, М. авт, 1982. Роман Якобсон (1896–1982). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 7(6), с-ци79–81.
Брезински, С. авт, 1995. Романя не е Румъния. Българска реч, 1(4), с-ци27–28.
Яманов, В.Е. авт, 2002. Рорик Ютландский и летописный Рюрик. Вопросы истории, 4, с-ци127–137.
Симеонова, Х. авт, 1982. Рубен Иванович Аванесов (1902–1982). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 7(5), с-ци98–99.
Симеонова, Х. авт, 1982. Рубен Иванович Аванесов (1902–1982). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 7(5), с-ци98–99.
Бояджиев, Ж. авт, 2004. Рудолф Енглер (1930–2003). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 29(1), с-ци127–128.

Страници

Subscribe to Синдикирай