Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 6248 резултата:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
С
Стаменов, Х. авт, 1982. Международна езиковедска конференция в Копенхаген. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 7(3), с-ци79–82.
Стаменов, Х. авт, 1990. Мария Райкова (1914–1989). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 15(2), с114.
Стаменов, Х. авт, 2009. Библиография на трудовете на Мария Георгиева. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 34(2), с-ци128–132.
Стаменов, Х. авт, 1986. Втори българо-английски симпозиум в Благоевград. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 11(2), с-ци122–123.
Стаменова, А. & Камберова, Р. авт-ри, 2006. Шести международен конгрес на украинистите. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 31(2), с-ци117–119.
Стаменова, А. авт, 2007. По следите на един недоказан словообразувателен модел. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 31(1), с-ци65–76.
Станишева, Д. авт, 1983. Владимир Барнет. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 8(5), с-ци130–132.
Станишева, Д. авт, 1983. Владимир Барнет. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 8(5), с-ци130–132.
Станишева, Д. авт, 1996. Никита Илич Толстой (1923–1996). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 21(4), с-ци156–159.
Станишева, Д. авт, 1996. Никита Илич Толстой (1923–1996). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 21(4), с-ци156–159.
Станишева, Д. авт, 1979. Проф. Иван Леков (1904–1978). Palaeobulgarica / Старобългаристика, 3, с-ци107–108.
Станков, Р. авт, 2003. Из наблюдений над лексикой древнейшего славянского перевода Хроники Георгия Амартола. В Slavia Orthodoxa. Език и кyлтyра. Сборник в чест на проф. Румяна Павлова. София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски", с-ци 380–389.
Станков, Р. авт, 2003. Из наблюдений над языком древнейшего славянского перевода Хроники Георгия Амартола. В Славистиката в началото на ХХI век. Традиции и очаквания. София: Сема РШ, с-ци 273–279.
Станков, Р. авт, 2011. In memoriam. Румяна Павлова. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 35(4), с-ци81–82.
Станков, Р. авт, 1997. Глазатые?. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 21(3), с-ци60–69.
Станков, Р. авт, 1986. Историческая Палея – памятник древней болгарской культуры. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 10(4), с-ци55–63.
Станков, Р. авт, 2008. Пътят на учения. Рyмяна Павлова на 75 години. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 22, с-ци116–121.
Станков, Р. авт, 1994. Лексика Исторической Палеи, Велико Търново: ПИК.

Страници

Subscribe to Синдикирай