Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 6248 резултата:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
Ф
Фомина, Л.Ф. авт, 1982. Названия созвездий в древнеболгарских памятниках. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 6(4), с-ци32–36.
Фомина, М. авт, 1990. Современный русский язык. Лексикология 3rd изд, Москва: Высшая школа.
Флук, В. авт, 2003. Търсенето на дистанция: Негация и негативност в литературната теория на Волфганг Изер. В А. Кьосев & Ковачев, О., ред-ри Четенето в епохата на компютри, медии и Интернет. София: Фигура, с-ци 160 – 202.
Флорин, С. авт, 1981. Дължината на думата в английския, немския, руския и българския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 6(2), с-ци12–30.
Филчева, С.X. авт, 1987. Библиография на трудовете на Моско Москов. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 12(4), с-ци107–115.
Филкова, П. авт, 1989. Лексико-семантическое взаимодействие некоторых русских и староболгарских слов в русском литературном языке. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 14(6), с-ци30–40.
Филкова, П. авт, 1987. Библиография на трудовете на Блажо Блажев. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 12(2), с-ци112–116.
Филкова, П. авт, 1993. Языковая редакция как следствие контактных межъязыковых связей. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 18(3–4), с-ци211–221.
Филипова-Байрова, М. авт, 1989. Проф. Роже Бернар на осемдесет години. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 13, с-ци3–7.
Филипова, Г. авт, 1989. Международна конференция за славянските ръкописи. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 13, с-ци122–125.
Филипова, Г. авт, 1984. Изворите за живота и делото на Кирил и Методий. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 9(5), с-ци121–122.
Филипова, Г. авт, 1984. Нова проява на българо-италианското научно сътрудничество. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 8(4), с-ци120–121.
Филипова, Г. авт, 1985. Честване на Методиевата годишнина във ФРГ. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 9, с-ци122–125.
Филипов, В. авт, 1988. Марко Минков (1909–1987). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 13(3), с-ци118–119.
Филипов, В. авт, 1984. Димитър Спасов. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 9(2), с-ци123–124.

Страници

Subscribe to Синдикирай