Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 6 резултата:
Избор: Автор is Грашева, Лиляна  [Clear All Filters]
Книга
Грашева, Л. ред, 2003. Кирило-Методиевска енциклопедия, София: Академично издателство "Марин Дринов".
Грашева, Л. ред, 2003. Кирило-Методиевска енциклопедия, София: Академично издателство "Марин Дринов".
Глава от книга
Грашева, Л. авт, 2003. Попов, Георги. В Кирило-Методиевска енциклопедия. София: БАН, с-ци 212–215.
Статия в списание
Грашева, Л. авт, 2012. За светския фактор в средновековното книгопроизводство. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 36(2), с-ци86–96.
Попов, Г. & Грашева, Л. авт-ри, 1994. Стефан Кожухаров на 60 години. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 18, с-ци119–124.
Subscribe to Синдикирай