Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 1 резултата:
Избор: First Letter Of Last Name is D and Автор is Derrida, Jacques  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
D
Derrida, J. авт, 2006. L’animal que donc je suis, Paris: Galilée.
Бълг. превод Жак Дерида, „Животното, което следователно съм”, прев. Д. Тенев, Литературен вестник, бр. 20, 27.05.-2.06.2015, с. 13.
Subscribe to Синдикирай