Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 1 резултата:
Избор: Автор is Маляр, Т. Н.  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
М
Маляр, Т.Н. & Селивёрстова, О.Н. авт-ри, 1992. Семантика некоторых пространственных предлогов в русском и английском языках. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 17(3), с-ци118–123.
Subscribe to Синдикирай