Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 3 резултата:
Избор: Автор is Карагьозов, Панайот  [Clear All Filters]
1989
Карагьозов, П. авт, 1989. XXVI летен семинар по българистика в София. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 14(3), с121.
Карагьозов, П. авт, 1989. XXXIII летен курс по полски език и култура Курс „Б“ във Варшава. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 14(3), с-ци122–123.
Subscribe to Синдикирай