Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 1 резултата:
Избор: Автор is Кръстева, Юлия  [Clear All Filters]
1997
Кръстева, Ю. авт, 1997. Времето на жените. В П. Дамянова и съавт., ред-ри Времето на жените. София: УИ „Св. Климент Охридски”, с-ци 16-40.
Subscribe to Синдикирай