Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 1 резултата:
Избор: Автор is Костова, Гергана  [Clear All Filters]
2005
Костова, Г. авт, 2005. За дрехите на една идеология. В В. Стефанов, Тишева, Й., & Божанкова, Р., ред-ри Как с думи се правят светове. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, с-ци 329-337.
Subscribe to Синдикирай