Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 1 резултата:
Избор: Автор is Чавдарова, Дечка  [Clear All Filters]
2005
Чавдарова, Д. авт, 2005. Как руската литература твори реалност – история и перспективи. В В. Стефанов, Тишева, Й., & Божанкова, Р., ред-ри Как с думи се правят светове. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, с-ци 221-234.
Subscribe to Синдикирай