Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 1 резултата:
Избор: Автор is Димчева, Росица  [Clear All Filters]
2005
Димчева, Р. авт, 2005. Как да се пресътвори един затлачен в думите свят? Сценарият на Радой Ралин „Аз съм Левски“ (1971-1974). В В. Стефанов, Тишева, Й., & Божанкова, Р., ред-ри Как с думи се правят светове. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, с-ци 124-132.
Subscribe to Синдикирай