Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 1 резултата:
Избор: Автор is Александрова, Ирен  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
А
Александрова, И. авт, 2005. Да откажеш на символа (Отношенията на света в поезията на Атанас Далчев). В В. Стефанов, Тишева, Й., & Божанкова, Р., ред-ри Как с думи се правят светове. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, с-ци 110-114.
Subscribe to Синдикирай