Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 1 резултата:
Избор: Автор is Манчева, Дина  [Clear All Filters]
2005
Манчева, Д. авт, 2005. Историческият свят на българската модернистична драма в контекста на европейския символизъм. В В. Стефанов, Тишева, Й., & Божанкова, Р., ред-ри Как с думи се правят светове. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, с-ци 100-109.
Subscribe to Синдикирай