Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 1 резултата:
Избор: Автор is Енчева, Илка  [Clear All Filters]
Глава от книга
Енчева, И. авт, 2005. Паралелните светове, които създаваме, или за разказите „Мишка“ на Петко Ю. Тодоров и А. Г. Матош. В В. Стефанов, Тишева, Й., & Божанкова, Р., ред-ри Как с думи се правят светове. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, с-ци 71-77.
Subscribe to Синдикирай