Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 2 резултата:
Избор: Автор is Ангелова, Татяна  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
М
Ангелова, Т. авт, 2005. Може ли ученикът да създава с думи светове?. В В. Стефанов, Тишева, Й., & Божанкова, Р., ред-ри Как с думи се правят светове. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, с-ци 466-472.
П
Ангелова, Т. авт, 2006. Прагмалингвистиката и обучението по български език в периода 9.-12. клас. В В. Стефанов, Тишева, Й., & Божанкова, Р., ред-ри Политики на различието, езици на близостта. София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски", с-ци 475-493.
Subscribe to Синдикирай