Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 2 резултата:
Избор: Автор is Александрова, Розалия  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
Н
Александрова, Р. авт, 2005. Нови аспекти в тълкуването на връзката между есе и интуиция. В В. Стефанов, Тишева, Й., & Божанкова, Р., ред-ри Как с думи се правят светове. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, с-ци 473-484.
Е
Александрова, Р. авт, 2006. Есето – между знака и интуицията. В В. Стефанов, Тишева, Й., & Божанкова, Р., ред-ри Политики на различието, езици на близостта. София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски", с-ци 301-323.
Subscribe to Синдикирай