Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 19 резултата:
Избор: Автор is Павлова, Неда  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
П
Павлова, Н. авт, 2001. За някои фитоними в българския език. Българска реч, 7(3), с-ци36–39.
Павлова, Н. авт, 2006. Названията на съдбата в български и немски език. Българска реч, 12(2–3), с-ци96–104.
Павлова, Н. авт, 2013. Поздравите между езика, ритуала и общуването. Българска реч, 19(3), с-ци50 – 60.
Павлова, Н. авт, 2014. От Балкана до балканизация. Българска реч, 20(3), с-ци7-16.
Павлова, Н. авт, 2011. Концептът Бог в българските паремии. Българска реч, 17(1), с-ци7-24.
Subscribe to Синдикирай