Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 51 резултата:
Избор: Author is Николова  [Clear All Filters]
1978
Николова, А. авт, 1978. Някои проблеми на предаването на руските инфинитивни изречения на български език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 3(3), с-ци58–69.

Страници

Subscribe to Синдикирай