Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 6258 резултата:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
Т
Бучуковска, А. авт, 1978. Трета конференция по съпоставително езико- знание в Лайпциг (немски език в съпоставка със славянските езици). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 3(1), с-ци84–87.
Клешчова, К. & Селимски, Л. авт-ри, 2000. Трета конференция на Комисията по словообразуване в славянските езици (27.ІХ.– 2.Х.1999, Инсбрук, Австрия). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 25(1), с-ци160–164.
Константинов, К. авт, 1936. Трета клас, София: Хемус.
Редакционна, C.L. авт, 1979. Трета българо-полска конференция. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 4(3), с3.
Лашкова, Л. авт, 1984. Трета българо-белоруска конференция. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 9(3), с-ци132–134.
Христов, П. авт, 1979. Трансформации при превода на българските наречия за начин на действие на френски език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 4(1), с-ци79–88.
Хердер, Й.Готфр авт, 1985. Трактат за произхода на езика. В Естетически студии и статии. София: Наука и изкуство.
Гагова, К. авт, 1995. Тракия през Българското Средновековие : Историческа география, София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски".
Янакиева, С. авт, 1982. Тракийският град Крестон. Thracia antiqua, 9, с-ци103–112.
Манкова, Й. авт, 1981. Традиционни предсватбени обреди във Врачанско. Известия на музеите в Северозападна България, 6, с-ци125–144.
Джурова, А. авт, 1990. Томичов псалти, Университетско издателство „Св. Климент Охридски“.
Тенев, Д. авт, 2015. Той, тя и котката. Литературен вестник, 20, с5.
Николова, А. авт, 1980. Тодор Д. Сарафов. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 5(6), с-ци127–128.

Страници

Subscribe to Синдикирай