Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 1 резултата:
Избор: Keyword is Хроника and Автор is Шверчек, Лидия  [Clear All Filters]
Статия в списание
Шверчек, Л. авт, 1978. Полско-българска съпоставителна конференция на Тема Глаголът в полския и българския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 3(2), с-ци94–95.
Subscribe to Синдикирай