Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 1 резултата:
Избор: Keyword is Хроника and Автор is Златанова, Румяна  [Clear All Filters]
1979
Златанова, Р. авт, 1979. Първи международен колоквиум по старобългаристика. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 4(1), с-ци112–114.
Subscribe to Синдикирай