Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 6258 резултата:
1940
Памукчиев, Н. авт, 1940. Вечният Ботев. Ботйов лист. Издание на Общостудентската организация „Хр. Ботев“, с8.
Снегаров, И. авт, 1940. „Заветът“ на св. Иван Рилски. Известия на Българското историческо дружество, 16–17, с-ци462–475.
Филипов, Ф. авт, 1940. Общостудентската организация „Хр. Ботев“ и нейният патрон. Ботйов лист. Издание на Общостудентската организация „Хр. Ботев“, с8.
Кисовска, В. авт, 1940. От какво страдаме?. Ботйов лист. Издание на Общостудентската организация „Хр. Ботев“, с7.
Консулов, С. авт, 1940. Родолюбиво студентство. Ботйов лист. Издание на Общостудентската организация „Хр. Ботев“, с3.
Мутафов, Ч. авт, 1940. Технически разкази, София: Завети.
Владикин, Л. авт, 1940. Христо Ботев и родолюбивото студентство. Ботйов лист. Издание на Общостудентската организация „Хр. Ботев“, с3.
1941
Nachtigal, R. авт, 1941. Euchologium Sinaiticum, starocerkovnoslovanski glagolski spomenik, Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti.
Chaytor, H.John авт, 1941. The Medieval Reader and Textual Criticism. Bulletin of the John Rylands Library, 26, с-ци49–56.
Roncaglia, A. авт, 1941. Note sulla punteggiatura medievale e il segno di parentesi. Lingua nostra, 3, с-ци6–9.
Боров, Т. авт, 1941. Домашни библиотеки, София: Книпеграф.
Пити, Б. авт, 1941. Поет и войвода. Ботйов лист, с2.
Георгиев, В.И. авт, 1941. Предгръцко езикознание, София: Софийски университет.
Каранфилов, Е. авт, 1941. Социология на клюката. Философски преглед, (1), с-ци1-24.
1942
Nachtigal, R. авт, 1942. Euchologium Sinaiticum, starocerkovnoslovanski glagolski spomenik, Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti.
Каранфилов, Е. авт, 1942. Лъжемижитурката. Философски преглед, (2), с-ци138–159.

Страници

Subscribe to Синдикирай