Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 1 резултата:
Избор: Keyword is Хроника and Автор is Трифонова, Йорданка  [Clear All Filters]
1989
Трифонова, Й. и съавт. авт-ри, 1989. Х международен конгрес на славистите (София, 14–22.IX.1988). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 14(4), с-ци113–128.
Subscribe to Синдикирай