Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 2 резултата:
Избор: Keyword is Хроника and Автор is Пандова, Росица  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
Л
Пандова, Р. авт, 1984. Летен езиков курс в Монпелие. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 9(1), с-ци125–126.
В
Пандова, Р. авт, 1985. Втора национална конференция по теория и практика на научния и научно-техническия текст с международно участие. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, Х(1), с-ци120–121.
Subscribe to Синдикирай