Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 1 резултата:
Избор: Keyword is Хроника and Автор is Куфнерова, Злата  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
С
Куфнерова, З. авт, 1980. Сдружение на чешките преводачи. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 5(1), с-ци82–83.
Subscribe to Синдикирай