Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 1 резултата:
Избор: Keyword is Хроника and Автор is Караангова, Маргарита  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
З
Караангова, М. авт, 1979. Заседание на Международната комисия по славянски книжовни езици в Минск. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 4(2), с-ци109–111.
Subscribe to Синдикирай