Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 1 резултата:
Избор: Keyword is Хроника and Автор is Димитрова, Лиляна  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
В
Димитрова, Л. авт, 1985. Втора национална конференция с mеждународно участие Наукометрия и лингвистика на научен текст. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 10(2), с126.
Subscribe to Синдикирай