Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 2 резултата:
Избор: Keyword is Хроника and Автор is Гогова, Снежина  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
П
Гогова, С. авт, 1986. Първи международен симпозиум в Пекин за преподаването на китайския език като чужд. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 11(3), с-ци118–122.
Т
Гогова, С. авт, 1984. Трети международен симпозиум Теоретични проблеми на езиците от Азия и Африка. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 9(3), с-ци134–136.
Subscribe to Синдикирай