Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 1 резултата:
Избор: Keyword is Хроника and Автор is Сотиров, Петър  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
Т
Вархол, С. & Сотиров, П. авт-ри, 2001. Трети световен конгрес по диалектология и геолингвистика. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 26(1), с-ци137–139.
Subscribe to Синдикирай