Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 1 резултата:
Избор: Keyword is Хроника and Автор is Пернишка, Емилия  [Clear All Filters]
1998
Пернишка, Е. & Балабанова, Х. авт-ри, 1998. Среща на български и словашки учени и преводачи. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 32(3–4), с-ци204–205.
Subscribe to Синдикирай