Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 1 резултата:
Избор: Keyword is Хроника and Автор is Тодорова, Михаела  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
Т
Тодорова, М. авт, 1997. Трети софийски славистични четения Лингвисти- ка и поетика (24–26 май 1996 г.). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 22(1), с-ци128–129.
Subscribe to Синдикирай