Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 1 резултата:
Избор: Keyword is Хроника and Автор is Пацева, Мирена  [Clear All Filters]
Статия в списание
Пацева, М. авт, 2003. Език, род и общество. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 28(1), с-ци132–134.
Subscribe to Синдикирай