Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 1 резултата:
Избор: Keyword is Хроника and Автор is Пацева, Мирена  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
П
Пацева, М. авт, 2003. Език, род и общество. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 28(1), с-ци132–134.
Subscribe to Синдикирай