Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 1 резултата:
Избор: Keyword is Хроника and Автор is Бучуковска, Антония  [Clear All Filters]
Статия в списание
Бучуковска, А. авт, 1978. Трета конференция по съпоставително езико- знание в Лайпциг (немски език в съпоставка със славянските езици). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 3(1), с-ци84–87.
Subscribe to Синдикирай