Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 1 резултата:
Избор: Keyword is Хроника and Автор is Ковачева, Пенка  [Clear All Filters]
Статия в списание
Ковачева, П. авт, 1983. Трети международен колоквиум по старобългаристика. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 8(1), с-ци115–117.
Subscribe to Синдикирай