Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 2 резултата:
Избор: Keyword is Хроника and Автор is Павлова, Румяна  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
П
Павлова, Р. авт, 1979. Симпозиум за съпоставително изучаване на руския език с други езици. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 4(4), с-ци87–89.
Павлова, Р. авт, 1976. Международен симпозиум на русисти за съпоставителни изследвания. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 1(1), с-ци95–103.
Subscribe to Синдикирай