Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 1 резултата:
Избор: Keyword is Хроника and Автор is Ковачева, Мира  [Clear All Filters]
1981
Ковачева, М. авт, 1981. Международна конференция по исторически синтаксис в Познан. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 6(6), с-ци82–83.
Subscribe to Синдикирай