Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 1 резултата:
Избор: Keyword is Хроника and Автор is Алексова, Василка  [Clear All Filters]
1980
Алексова, В. & Младенова, О. авт-ри, 1980. Семинар по славянска Палеография и дипломатика. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 5(3), с-ци94–95.
Subscribe to Синдикирай