Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 1 резултата:
Избор: Keyword is Хроника and Автор is Щернеман, Райнхард  [Clear All Filters]
1981
Щернеман, Р. авт, 1981. Втори международен семинар на лингвистите от катедрите по германистика в ГДР. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 6(2), с-ци136–137.
Subscribe to Синдикирай