Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 2 резултата:
Избор: Keyword is Хроника and Автор is Периклиев, Владимир  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
П
Периклиев, В. авт, 1985. COLING ’84. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 10(4), с-ци124–126.
Периклиев, В. авт, 1983. COLING ’82. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 8(4), с-ци117–122.
Subscribe to Синдикирай