Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 2 резултата:
Избор: Keyword is Хроника and Автор is Олга Младенова  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
М
Младенова, О. авт, 1985. Златна докторска диплома на Виенския университет за акад. Владимир Георгиев. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 10(1), с128.
Младенова, О. авт, 1981. Втори българо-румънски симпозиум. Секция лингвистика. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 6(1), с-ци137–139.
Subscribe to Синдикирай