Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 2 резултата:
Избор: Keyword is Хроника and Автор is Маргарита Младенова  [Clear All Filters]
1986
Младенова, М. авт, 1986. Международна конференция в чест на славянския първоучител Методий. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 11(1), с-ци117–119.
1981
Младенова, М. авт, 1981. Кирило-Методиева сесия в Гданск. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 6(6), с-ци81–82.
Subscribe to Синдикирай