Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 1 резултата:
Избор: Keyword is Хроника and Автор is Елена Георгиева  [Clear All Filters]
1982
Георгиева, Е. авт, 1982. За работата на Комисията за лингвистична терминология на славянските езици. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 7(3), с-ци82–85.
Subscribe to Синдикирай