Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 1 резултата:
Избор: Keyword is Хроника and Автор is Брезински, Стефан  [Clear All Filters]
Статия в списание
Брезински, С. авт, 1983. Четвърта българо-полска конференция. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 8(3), с-ци126–128.
Subscribe to Синдикирай