Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 1 резултата:
Избор: Keyword is Хроника and Автор is Влахова, Радка  [Clear All Filters]
Статия в списание
Панайотов, В. & Влахова, Р. авт-ри, 1995. Конференция в памет на проф. д-р Максим Младенов. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 20(4–5), с-ци128–130.
Subscribe to Синдикирай