Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 2 резултата:
Избор: Keyword is Хроника and Автор is Попова, Силвия  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
П
Попова, С. авт, 1986. Четвърта конференция в Париж на Европейската асоциация за японистични изследвания. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 11(3), с-ци122–124.
Попова, С. авт, 1984. Летен курс за усъвършенствуване на преподаватели по японски език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 9(5), с-ци125–126.
Subscribe to Синдикирай