Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 3 резултата:
Избор: Автор is Душкова, Мира  [Clear All Filters]
2006
Душкова, М. авт, 2006. 2006: Естетическата платформа на списание „Звено” (1914). В: . Русе. 74-77. В Студентски научни изследвания. Русе: Русенски университет „Ангел Кънчев“, с-ци 74–77.
Subscribe to Синдикирай